(Voormalige) Sovjet-Unie

De cijfers over migranten in dit bericht zijn gebaseerd op het geboorteland. Voor mensen die vanuit Oekraïne zijn gekomen is dat veelal Oekraïne, maar een deel van hen is geboren in wat toen de Sovjet-Unie was. Om die reden is de groep die in de (voormalige) Sovjet-Unie is geboren apart in de figuren weergegeven. Onder deze migranten vallen ook migranten uit andere landen die voorheen tot de Sovjet-Unie behoorden, bijvoorbeeld de Baltische staten. Ook migranten die voor 24 februari 2022 uit Oekraïne zijn gekomen, vallen in deze groep. Dit cijfer wijkt daarom af van het cijfer over het aantal immigranten dat vanuit Oekraïne is gekomen.