Leegstand

Leegstand gemeten met een integrale benadering op basis van (koppelingen tussen) registraties met administratieve informatie over de bezetting van een object; er wordt niet feitelijk getoetst of er mensen wonen of dat er een bedrijf of instelling actief is.