Branche jeugdzorg

Aanbieders van jeugdzorg komen voor binnen verschillende branches binnen en buiten de sector Gezondheidszorg en welzijn, afhankelijk van de hoofdactiviteit van de instelling. Meer dan de helft van de werknemers, banen en fte in het jeugddomein valt buiten de AZW-branche Jeugdzorg. Dit is gepubliceerd in Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019.