Mediaan / doorsnee

Als alle oppervlakten van laag naar hoog worden gerangschikt is de mediane waarde – ook wel de doorsnee oppervlakte – gelijk aan de middelste waarde. Dat betekent dat precies de helft van de populatie een kleinere of zelfde oppervlakte heeft, en precies de helft een grotere oppervlakte.
De gebruiksoppervlakten van woningen zijn sterk scheef verdeeld. 95 procent van thuiswonende minderjarigen woont in woningen met een oppervlakte tot 250 m2. Er zijn relatief weinig kinderen die in heel grote woningen wonen. Toch trekken die zeer grote woningen bij berekening van de gemiddelde oppervlakte die waarde naar een niveau dat hoger ligt dan de waarde die hoort bij de meest voorkomende oppervlakten. Dat vertekent het beeld. Om die reden is ervoor gekozen om de mediaan van de oppervlakteverdeling weer te geven. Deze mediane waarde (122 m2) ligt lager dan het gemiddelde (140 m2).