Gasverbruik 25 procent lager in eerste halfjaar 2022

gasmeter
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
In de eerste zes maanden van 2022 werd in Nederland 17,6 miljard kubieke meter gas verbruikt. Dat is 25 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021. Met name de industrie en elektriciteitscentrales gebruikten minder aardgas. De invoer van gasvormig aardgas via Duitsland daalde sterk ten opzichte van vorig jaar, terwijl de invoer van vloeibaar LNG vanuit de VS en Rusland toenam. De gasvoorraden namen in het eerste halfjaar van 2022 toe. Dit meldt het CBS op basis van maandelijkse cijfers over het gasverbruik.

In het eerste halfjaar van 2022 daalde het gasverbruik in de energie-intensieve industrie met meer dan 30 procent vergeleken met de eerste helft van 2021. Met name in de aardolie- (-59 procent) en de chemische industrie (-32 procent) werd minder gas gebruikt. Ook werd er 28 procent minder gas verbruikt in elektriciteitscentrales. 

De glastuinbouw verbruikte 23 procent minder aardgas voor het opwekken van elektriciteit; deze afname valt samen met het zachte voorjaar van 2022 en hogere energieprijzen. Ook huishoudens verbruikten minder aardgas, naar schatting werd ongeveer 16 procent minder aardas verbruikt.

Aardgasverbruik per halfjaar
JaarHelftVerbruik aardgas (mld m3)
20201e halfjaar21,514
20202e halfjaar20,319
20211e halfjaar23,559
20212e halfjaar16,569
20221e halfjaar17,629

Meer invoer, minder uitvoer van aardgas 

Ten opzichte van vorig jaar voerde Nederland in het eerste halfjaar 3 procent meer aardgas in en voerde het 20 procent minder uit. 

De import van gasvormig aardgas nam met 10 procent af, maar de gasimport verschilde sterk in herkomst. Aan de ene kant kwam er twee keer zoveel gas uit België en vijf keer meer gas uit het Verenigd Koninkrijk. Aan de andere kant haalde Nederland 26 procent minder gas uit Noorwegen en 70 procent minder via Duitsland. Het is aannemelijk dat deze stroom uit Duitsland voor een belangrijk deel gaat om gas uit Rusland, maar het is moeilijk om te bepalen wat de oorsprong van het gas in deze stromen is. Tot slot kwam er aardgas de Duitse grens over direct vanuit ondergrondse opslagen bedoeld voor de Nederlandse markt; hier werd 20 procent minder gas aan onttrokken. 

Terwijl de import van gasvormig aardgas daalde, nam de hoeveelheid ingevoerd vloeibaar aardgas (LNG) sterk toe met 57 procent. Het overgrote deel van dit LNG kwam uit de Verenigde Staten en Rusland. De hoeveelheid LNG uit de VS was bijna twee keer zo groot als een jaar eerder: van 2,1 miljard m3 naar 4,1 miljard m3. Het aandeel van Amerikaans LNG groeide hierdoor tot ongeveer 50 procent van de totale hoeveelheid geïmporteerd LNG. Ook werd er 35 procent meer Russisch LNG geïmporteerd.

Waar de totale import licht steeg met 3 procent, daalde de export van aardgas met 20 procent. De uitvoer naar de gasopslagen in Duitsland was bijna drie keer groter dan in 2021. De overige export naar Duitsland bleef gelijk. Export naar België werd gehalveerd en de export richting het Verenigd Koninkrijk kwam bijna geheel tot stilstand ten opzichte van vorig jaar (2,2 miljard m3 naar 0,1 miljard in 2022). 

Uitvoer en invoer van aardgas
JaarHelftInvoer van gasvormig aardgas (mld m3)Invoer van vloeibaar aardgas (LNG) (mld m3)Uitvoer van gasvormig aardgas (mld m3)Uitvoer van vloeibaar aardgas (LNG) (mld m3)
20201e halfjaar22,9765,963-20,478-0,292
20202e halfjaar24,6033,143-16,503-0,621
20211e halfjaar22,5875,239-21,861-0,596
20212e halfjaar22,1184,546-17,869-0,702
20221e halfjaar20,3548,213-17,483-0,389

Minder gas gewonnen, meer gas in opslag 

De aardgaswinning was 18 procent lager in de eerste helft van 2022. De winning op land nam af met 31 procent: van 6,3 miljard m3 in 2021 naar 4,3 miljard m3. Ook de winning op zee was in de eerste helft van 2022 lager (-11 procent). De totale gasvoorraad was aan het einde van het eerste halfjaar van 2022 met 7,8 miljard m3 (70 procent) hoger dan halverwege 2021. Vanwege de onzekere gasleveringen uit Rusland wil het kabinet de gasvoorraden aanvullen voor komende winter. Om dit te bereiken worden bedrijven gecompenseerd als het niet winstgevend is de gasopslagen te vullen. De hogere gasimport hangt hiermee samen. 

Gasvoorraad*, eindstand per maand
Maand2020 (mld m3)2021 (mld m3)2022 (mld m3)Huidige capaciteit (mld m3)
Januari9,4897,0423,98814,330
Februari7,9574,5783,28014,330
Maart6,5683,5153,17414,330
April7,7492,9004,04214,330
Mei9,3783,2015,96714,330
Juni10,7764,6027,83114,330
Juli11,6125,78314,330
Augustus12,3147,34214,330
September13,6298,88414,330
Oktober13,4208,80114,330
November12,9417,81514,330
December11,0645,01414,330
* Exclusief gereserveerde gasvoorraad in Duitsland voor levering aan Nederland