Toename nieuwe vacatures in 2021 voor alle beroepen

Man haalt gekleurd memo briefje van raam af
© Getty Images
Na een periode van zes jaar waarin het aantal nieuwe vacatures onafgebroken toenam, daalde het in 2020 met 241 duizend tot 1,0 miljoen. In 2021 nam het aantal ontstane vacatures weer toe met 400 duizend tot 1,4 miljoen, het hoogste aantal sinds het begin van de meting. Deze toename was in alle beroepsklassen zichtbaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt.

In 2020 was in alle beroepsklassen sprake van een afname van het aantal nieuwe vacatures. In de bedrijfseconomische en administratieve beroepen nam het aantal ontstane vacatures met 54 duizend het sterkst af, om in 2021 weer met bijna 90 duizend toe te nemen tot 255 duizend. Bij de dienstverlenende beroepen was met ruim 50 duizend minder nieuwe vacatures in 2020 ook een sterke afname. Ook deze beroepsgroep herstelde in 2021, met bijna 49 duizend meer ontstane vacatures.

Ontstane vacatures
Beroepsklasse2021* (x 1 000)2020* (x 1 000)2019* (x 1 000)2018* (x 1 000)
Bedrijfseconomische en
administratieve beroepen
255,2165,5219208,9
Commerciële beroepen165,9119,9163,9160,4
Zorg en welzijn beroepen147,2114119,2109,4
Dienstverlenende beroepen137,688,9139,3129,5
Transport en logistiek beroepen112,281,995,897,9
ICT beroepen89,66877,669,3
Pedagogische beroepen71,253,963,656,3
*voorlopige cijfers

Vooral veel nieuwe vacatures in de horeca

De toename van het aantal nieuwe vacatures is terug te zien in alle bedrijfstakken. Vooral in de horeca ontstond er in 2021 meer vraag naar bedrijfseconomische en administratieve beroepen: in 2019, voor de coronacrisis, ontstonden er 15,8 duizend nieuwe vacatures, in 2020 daalde dit tot 6,5 duizend, en in 2021 liep dit weer op tot 15,6 duizend. Voor dienstverlenende beroepen zoals koks, barpersoneel en keukenhulpen ontstonden in 2019 69,9 duizend nieuwe vacatures, dit halveerde in 2020, en nam weer toe tot 71,9 duizend in 2021.

Een andere opvallende ontwikkeling in de horeca is de vraag naar transport en logistieke beroepen. Deze bleef in 2020 met 5,7 duizend nieuwe vacatures vrijwel gelijk aan het jaar ervoor, en verdubbelde in 2021 tot 10,9 duizend nieuwe vacatures.

Onstane vacatures in de horeca
Jaar2018* (x 1 000)2019* (x 1 000)2020* (x 1 000)2021* (x 1 000)
Totaal10311460126
Dienstverlenende beroepen62,769,933,171,9
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen14,315,86,515,6
Transport en logistiek beroepen3,965,710,9
*voorlopige cijfers

Vraag naar personeel detailhandel hersteld

De bedrijfseconomische en administratieve beroepen kenden in 2021 binnen de detailhandel de sterkste toename: 32,7 duizend nieuwe vacatures, tegen 16,4 duizend in 2020. Dit aantal is hoger dan de 22,7 duizend vacatures in pre-coronajaar 2019. De commerciële beroepen vormen binnen de detailhandel de grootste beroepsgroep. De vraag naar personeel voor deze beroepsgroep nam in 2020 af tot 60,2 duizend nieuwe vacatures, ruim 21 duizend (een kwart) minder dan een jaar eerder. In 2021 herstelde de vraag naar werknemers voor deze beroepsgroep weer, en openden er 73,1 duizend nieuwe vacatures.

Ook in de detailhandel daalde de vraag naar personeel met een beroep in transport en logistiek in 2020, en wel met 5 duizend tot 43,3 duizend nieuwe vacatures. In 2021 zijn er met 48 duizend weer bijna net zoveel nieuwe vacatures ontstaan als in 2019 (voor de coronacrisis).

Ontstane vacatures in detailhandel
Beroepsklasse2018* (x 1 000)2019* (x 1 000)2020* (x 1 000)2021* (x 1 000)
Totaal203209165212
Commerciële beroepen82,181,760,273,1
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen23,422,716,432,7
Transport en logistiek beroepen48,348,543,348
*voorlopige cijfers