Vervolgmeting NEA

CBS en TNO hebben een vervolgmeting op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uitgevoerd. Dit hebben zij gedaan op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer over het doorbreken van het taboe op overgangsklachten. Voor het onderzoek zijn in het vierde kwartaal van 2021 bijna 11 duizend vrouwen van 40 tot 75 jaar benaderd die eerder aan de NEA 2020 hadden meegedaan. Er hebben 4,5 duizend vrouwen deelgenomen die in 2021 nog steeds werknemer waren, waaronder ruim 700 met overgangsklachten.