Overgangsklachten

Gezondheidsklachten die vrouwen ervaren van de overgang. In de vervolgmeting op de NEA is dit gemeten door aan vrouwen in de overgang de volgende vraag te stellen:
Ervaart u gezondheidsklachten van uw menstruatie/overgang?
1. Ja, regelmatig
2. Ja, soms
3. Nee