Overgang

Periode van veranderend menstruatiepatroon en de eerste menstruatievrije jaren (NHG-Richtlijnen).
In de vervolgmeting op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt hieronder de zelfgerapporteerde periode van onregelmatige menstruatie verstaan bij vrouwen vanaf 40 jaar. Jongere vrouwen zijn niet benaderd voor het onderzoek, waardoor overgang vóór de leeftijd van 40 jaar niet in beeld is. De periode van de eerste menstruatievrije jaren kan op basis van de meting niet onderscheiden worden van de latere menstruatievrije jaren en wordt daarom niet tot de overgang gerekend.

Of vrouwen in de overgang zijn is in de vervolgmeting op de NEA gemeten met de volgende enquêtevraag:

Kunt u aanvinken wat voor u van toepassing is?
1. Ik menstrueer zoals voor mij gebruikelijk (inclusief gebruik hormonale anticonceptie)
2. Ik menstrueer onregelmatig en ben mogelijk in de overgang (ook als u hiervoor hormonale anticonceptie gebruikt)
3. Ik menstrueer niet meer want ik ben in de overgang geweest
4. Ik menstrueer niet door zwangerschap, borstvoeding, operatie of andere medische redenen.
5. Dat zeg ik liever niet.

Vrouwen die onregelmatig menstrueren (antwoord 2) worden gerekend tot degenen in de overgang. Als vrouwen aangeven niet meer te menstrueren (antwoord 3), is niet gevraagd wanneer de laatste menstruatie was. Voor de vervolgmeting zijn vrouwen van 40 tot 75 jaar benaderd.