Steunmaatregelen in verband met corona

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart.

In dit onderzoek is gekeken naar de steun die tot en met eind december 2021 is verleend. Het onderzoek omvat enkel cijfers over gebruikers van de grootste regelingen: uitstel van belastingbetaling, Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)en TOGS (Tegemoetkoming schade COVID-19). De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO), kleinere regelingen en garantstellingen zijn buiten beschouwing gelaten.

Deze tabel geeft een korte samenvatting van het gebruik door bedrijven van verschillende financiële steunmaatregelen vanwege corona vanaf maart 2020.