Daling aantal asielzoekers en nareizigers begin 2022

Loket in asielzoekerscentrum Ter Apel
© Hollandse Hoogte / Kees van de Veen
In het eerste kwartaal van 2022 hebben bijna 6,5 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend, bijna 35 procent minder dan in het kwartaal ervoor. Het aantal nareizigers is gedaald naar ruim 2,5 duizend. In het eerste kwartaal van dit jaar deden 75 Oekraïners en 120 Russen een eerste asielaanvraag. Dat meldt het CBS op basis van de laatste asielcijfers van de IND.

Eerste asielverzoeken en nareizigers
JaartalKwartaalEerste asielverzoekenNareizigers (personen)
20191e kwartaal5380845
20192e kwartaal5190890
20193e kwartaal58701200
20194e kwartaal61001245
20201e kwartaal44701065
20202e kwartaal1255260
20203e kwartaal4100860
20204e kwartaal38951680
20211e kwartaal27201510
20212e kwartaal33402600
20213e kwartaal88152780
20214e kwartaal98703230
2022*1e kwartaal64852555
* voorlopige cijfers

In het eerste kwartaal van 2022 dienden 6 485 asielzoekers een eerste asielverzoek in, 3 385 minder dan het kwartaal ervoor (-35 procent). De grootste daling was zichtbaar onder de asielzoekers uit Syrië. In het laatste kwartaal van 2021 waren dit er nog bijna 4 duizend, in het eerste kwartaal van 2022 was dat gedaald tot 1 640

Na Syriërs vormden Afghanen (720) en Jemenieten (525) in het eerste kwartaal van 2022 de grootste groepen asielzoekers. Het aantal asielaanvragen van Afghanen daalde van 1 095 in het laatste kwartaal 2021 naar 720 in het eerste kwartaal van 2022. Veruit de meeste aanvragen werden in maart gedaan (500). Dit komt door de evacuatievluchten die in die maand plaatsvonden.

Toename eerste asielaanvragen in maart

Ten opzichte van eind 2021, daalde het aantal asielaanvragen in januari en februari 2022. In maart nam het aantal weer toe. In die maand werden er bijna net zoveel eerste asielaanvragen ingediend (2 920) als in januari en februari samen, toen er achtereenvolgens 1 960 en 1 600 aanvragen werden gedaan.

Eerste asielverzoeken, grootste nationaliteiten
JaartalKwartaalSyrisch Afghaans Jemenitisch PakistaansTurks
20181e kwartaal575655040175
20182e kwartaal700656560320
20183e kwartaal970120160105460
20184e kwartaal72575250100345
20191e kwartaal5756517075300
20192e kwartaal7258512580305
20193e kwartaal1110135145125345
20194e kwartaal1265150205120305
20201e kwartaal1095155135100250
20202e kwartaal36020651550
20203e kwartaal13707012580450
20204e kwartaal12451408075240
20211e kwartaal9001457510090
20212e kwartaal101521010560375
20213e kwartaal254515603201151535
20214e kwartaal39201095690170455
2022*1e kwartaal*1640720525370360
* voorlopige cijfers

Daling aantal nareizigers

Het aantal nareizigers in het eerste kwartaal van 2022 bedroeg 2 555, 675 minder dan het kwartaal daarvoor (-21 procent). Het aantal nareizigers is echter relatief hoog; gedurende 2018 tot en met de eerste helft van 2021 kwamen elk kwartaal minder nareizigers naar Nederland.

De daling van het aantal nareizigers komt vrijwel volledig door mensen met een Syrische nationaliteit waarvan er 1 745 naar Nederland kwamen, 500 (-22 procent) minder dan een kwartaal eerder. Het aantal nareizigers met de Turkse nationaliteit en het aantal staatloze nareizigers bleef stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal (respectievelijk 140 en 135).

Het aantal nareizigers uit Eritrea en Jemen nam af naar respectievelijk 95 en 90. Het aantal nareizigers vanuit Afghanistan blijft vooralsnog laag, het gaat om enkele tientallen per maand.

Nareizigers, grootste nationaliteiten
JaartalNationaliteitSyrisch Turks StaatloosEritrees Jemenitisch
20181e kwartaal655108591525
20182e kwartaal645106577045
20183e kwartaal375205050545
20184e kwartaal460104037515
20191e kwartaal290103035515
20192e kwartaal250202542040
20193e kwartaal310303554085
20194e kwartaal515205046555
20201e kwartaal315203051075
20202e kwartaal70101512020
20203e kwartaal3551652511555
20204e kwartaal7206065320275
20211e kwartaal7651803095200
20212e kwartaal164014065275185
20213e kwartaal1785270125140115
20214e kwartaal2245145120225150
2022*1e kwartaal17451401359590
* voorlopige cijfers

Internationale ontwikkelingen

Tijdens de lockdowns gedurende de coronapandemie in 2020-2021 was een afname te zien van de aantallen eerste asielaanvragen en nareizigers, om vervolgens na opheffen van reisbeperkingen weer toe te nemen. Deze inhaalslag door opgeheven reisbeperkingen zet zich ook in het eerste kwartaal van 2022 door.

Vanwege de oorlog in Oekraïne is in het eerste kwartaal van 2022 ook een stijging van het aantal eerste asielaanvragen vanuit Oekraïne zichtbaar. Mensen uit Oekraïne zijn niet verplicht om een asielaanvraag in te dienen om te blijven, een deel van hen doet dat wel. In de periode 2019 - 2021 deden elk kwartaal gemiddeld 20 personen uit Oekraïne een eerste asielaanvraag. In het eerste kwartaal 2022 waren dat er 75, waarvan de meesten in maart (50).

Ook uit Rusland kwamen meer asielverzoeken binnen, 120 in het eerste kwartaal van 2022. Gemiddeld kwamen er gedurende 2019 - 2021 elk kwartaal telkens 65 asielverzoeken van mensen uit Rusland binnen.