Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2020 juli* 34.888 40.176 5.288 -8,9 -5,2
Totaal goederen Totaal landen 2020 augustus* 31.921 35.722 3.801 -10,8 -10,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 september* 36.970 42.047 5.076 -2,9 -2,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 oktober* 37.133 44.076 6.943 -8,3 -5,6
Totaal goederen Totaal landen 2020 november* 37.716 43.352 5.636 -3,9 -1,1
Totaal goederen Totaal landen 2020 december* 37.820 42.696 4.876 -0,3 1,1
Totaal goederen Totaal landen 2020* 424.952 482.836 57.884 -7,6 -6,3
Totaal goederen Totaal landen 2021 januari* 35.915 40.871 4.956 -7,5 -5,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 februari* 36.581 42.291 5.710 2,6 2,3
Totaal goederen Totaal landen 2021 maart* 45.239 51.630 6.391 21,0 19,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 april* 41.860 46.291 4.431 36,1 36,7
Totaal goederen Totaal landen 2021 mei* 40.483 45.316 4.833 32,6 33,4
Totaal goederen Totaal landen 2021 juni* 44.077 50.707 6.630 24,9 29,2
Totaal goederen Totaal landen 2021 juli* 41.849 47.637 5.788 20,0 18,6
Totaal goederen Totaal landen 2021 januari-juli* 286.005 324.743 38.739 17,5 18,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 juli* 17.330 24.612 7.281 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 augustus* 15.390 22.886 7.496 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 september* 18.098 26.584 8.486 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 oktober* 18.382 27.820 9.439 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 november* 18.789 27.185 8.396 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 december* 18.767 25.762 6.995 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020* 208.881 305.397 96.516 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 januari* 17.644 26.808 9.164 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 februari* 18.695 27.429 8.734 9,4 6,0
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 maart* 21.903 33.095 11.192 20,7 24,6
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 april* 20.392 29.958 9.566 39,4 43,8
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 mei* 19.949 29.838 9.889 35,5 37,6
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 juni* 21.726 32.329 10.603 25,1 30,6
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 juli* 20.429 31.463 11.034 17,9 27,8
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 januari-juli* 140.739 210.921 70.182 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juli* 17.558 15.564 -1.993 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 augustus* 16.530 12.835 -3.695 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 september* 18.872 15.462 -3.410 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 oktober* 18.752 16.255 -2.496 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 november* 18.927 16.167 -2.760 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 december* 19.053 16.935 -2.119 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020* 216.071 177.439 -38.632 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 januari* 18.271 14.063 -4.209 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 februari* 17.886 14.862 -3.024 -3,7 -3,7
Totaal goederen Niet-EU 2021 maart* 23.336 18.535 -4.801 21,2 12,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 april* 21.467 16.332 -5.135 33,1 25,2
Totaal goederen Niet-EU 2021 mei* 20.534 15.478 -5.056 29,9 26,0
Totaal goederen Niet-EU 2021 juni* 22.351 18.378 -3.973 24,6 26,8
Totaal goederen Niet-EU 2021 juli* 21.420 16.174 -5.246 22,0 3,9
Totaal goederen Niet-EU 2021 januari-juli* 145.266 113.822 -31.443 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 oktober 2021:
De voorlopige cijfers van juli 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 april 2021:
In de vorige versie ontbraken voor het Verenigd Koninkrijk onterecht de voorlopige cijfers voor de maand januari 2021. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.