Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2021 februari* 36.288 42.166 5.878 2,0 2,0
Totaal goederen Totaal landen 2021 maart* 44.861 51.603 6.743 20,2 19,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 april* 41.730 46.327 4.596 36,0 36,8
Totaal goederen Totaal landen 2021 mei* 40.345 45.341 4.995 32,4 33,6
Totaal goederen Totaal landen 2021 juni* 44.075 50.642 6.567 25,0 29,1
Totaal goederen Totaal landen 2021 juli* 43.270 48.723 5.454 24,4 21,2
Totaal goederen Totaal landen 2021 augustus* 42.990 47.011 4.022 34,7 31,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 september* 46.430 51.977 5.547 26,4 23,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 oktober* 48.048 51.114 3.066 30,2 16,3
Totaal goederen Totaal landen 2021 november* 52.375 56.382 4.007 39,4 30,2
Totaal goederen Totaal landen 2021 december* 51.192 54.520 3.328 35,6 27,8
Totaal goederen Totaal landen 2021* 526.781 586.642 59.861 24,3 21,5
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari* 46.933 50.776 3.843 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 februari* 44.521 48.943 4.422 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari-februari* 91.454 99.719 8.265 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 februari* 18.582 27.246 8.664 8,8 5,2
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 maart* 21.848 33.073 11.225 20,5 24,5
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 april* 20.313 30.006 9.693 39,0 44,2
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 mei* 19.931 29.865 9.934 35,5 37,7
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 juni* 21.780 32.273 10.492 25,4 30,3
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 juli* 20.937 31.560 10.624 20,9 28,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 augustus* 19.191 29.914 10.722 24,4 30,6
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 september* 22.472 34.170 11.697 24,1 28,4
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 oktober* 22.738 35.234 12.496 24,0 27,0
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 november* 24.266 37.025 12.759 29,5 36,4
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 december* 24.066 35.804 11.738 28,4 39,2
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021* 253.731 382.929 129.198 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 22.759 35.022 12.263 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 22.495 33.011 10.516 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari-februari* 45.254 68.033 22.779 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 februari* 17.706 14.920 -2.785 -4,3 -3,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 maart* 23.013 18.530 -4.483 20,0 12,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 april* 21.417 16.320 -5.097 33,2 25,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 mei* 20.415 15.476 -4.939 29,4 26,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 juni* 22.295 18.369 -3.925 24,6 27,0
Totaal goederen Niet-EU 2021 juli* 22.333 17.163 -5.170 27,8 10,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 augustus* 23.798 17.097 -6.701 44,3 33,2
Totaal goederen Niet-EU 2021 september* 23.957 17.807 -6.151 28,6 15,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 oktober* 25.311 15.880 -9.431 36,4 -2,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 november* 28.108 19.357 -8.752 49,3 19,7
Totaal goederen Niet-EU 2021 december* 27.126 18.717 -8.410 42,8 10,5
Totaal goederen Niet-EU 2021* 273.050 203.713 -69.337 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari* 24.173 15.754 -8.419 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 februari* 22.027 15.932 -6.094 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-februari* 46.200 31.686 -14.514 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 10 mei 2022:
De voorlopige cijfers van de maand februari 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.