Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2019 oktober 40.506 46.695 6.189 -0,1 4,1
Totaal goederen Totaal landen 2019 november 39.260 43.817 4.557 1,6 -2,3
Totaal goederen Totaal landen 2019 december 37.924 42.251 4.327 6,3 8,3
Totaal goederen Totaal landen 2019 459.893 515.264 55.371 4,2 3,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari* 39.020 43.273 4.253 1,0 4,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 februari* 35.801 41.311 5.510 -0,7 0,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 maart* 37.376 43.007 5.630 -5,7 -4,9
Totaal goederen Totaal landen 2020 april* 30.864 33.800 2.936 -21,1 -20,9
Totaal goederen Totaal landen 2020 mei* 30.625 33.960 3.335 -22,8 -24,1
Totaal goederen Totaal landen 2020 juni* 35.224 39.249 4.025 -4,7 -5,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 juli* 34.639 40.165 5.526 -9,6 -5,2
Totaal goederen Totaal landen 2020 augustus* 32.087 35.742 3.656 -10,4 -10,6
Totaal goederen Totaal landen 2020 september* 36.825 42.092 5.267 -3,3 -2,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 oktober* 36.925 44.187 7.262 -8,8 -5,4
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari-oktober* 349.386 396.786 47.400 -8,7 -7,6
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 oktober 21.304 32.081 10.777 -1,5 0,3
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 november 20.453 30.214 9.761 -1,1 -4,9
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 december 19.934 28.130 8.196 4,8 2,5
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 242.602 359.565 116.962 2,8 2,0
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 januari* 20.354 30.767 10.413 0,6 1,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 februari* 17.147 25.848 8.701 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 maart* 18.074 26.487 8.413 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 april* 14.653 20.752 6.099 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 mei* 14.685 21.665 6.980 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 juni* 17.327 24.743 7.416 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 juli* 17.347 24.581 7.234 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 augustus* 15.460 22.905 7.445 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 september* 18.039 26.546 8.507 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 oktober* 18.128 27.877 9.749 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 januari-oktober* 171.213 252.171 80.958 . .
Totaal goederen Niet-EU 2019 oktober 19.202 14.614 -4.588 1,6 13,6
Totaal goederen Niet-EU 2019 november 18.806 13.603 -5.204 4,7 3,9
Totaal goederen Niet-EU 2019 december 17.990 14.121 -3.869 8,0 22,1
Totaal goederen Niet-EU 2019 217.291 155.700 -61.591 5,8 7,0
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari* 18.666 12.506 -6.160 1,5 14,5
Totaal goederen Niet-EU 2020 februari* 18.654 15.463 -3.191 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 maart* 19.303 16.519 -2.783 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 april* 16.211 13.048 -3.162 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 mei* 15.940 12.295 -3.645 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juni* 17.897 14.505 -3.391 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juli* 17.292 15.584 -1.708 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 augustus* 16.627 12.838 -3.789 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 september* 18.786 15.546 -3.240 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 oktober* 18.797 16.310 -2.487 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari-oktober* 178.173 144.616 -33.558 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 6 januari 2021:
De voorlopige cijfers van de maand oktober 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.