Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2019 459.893 515.264 55.371 4,2 3,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari* 38.838 43.271 4.434 0,5 4,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 februari* 35.666 41.322 5.657 -1,0 0,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 maart* 37.402 43.086 5.685 -5,6 -4,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 april* 30.762 33.875 3.112 -21,3 -20,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 mei* 30.536 33.973 3.437 -23,0 -24,1
Totaal goederen Totaal landen 2020 juni* 35.301 39.240 3.939 -4,5 -5,7
Totaal goederen Totaal landen 2020 juli* 34.639 40.165 5.526 -9,6 -5,2
Totaal goederen Totaal landen 2020 augustus* 32.087 35.742 3.656 -10,4 -10,6
Totaal goederen Totaal landen 2020 september* 36.931 42.053 5.121 -3,0 -2,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 oktober* 37.082 44.146 7.064 -8,5 -5,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 november* 37.557 43.473 5.916 -4,3 -0,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 december* 37.498 42.746 5.247 -1,1 1,2
Totaal goederen Totaal landen 2020* 424.298 483.092 58.794 -7,7 -6,2
Totaal goederen Totaal landen 2021 januari* 36.046 40.928 4.882 -7,2 -5,4
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 242.602 359.565 116.962 2,8 2,0
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 januari* 20.176 30.832 10.657 -0,3 1,3
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 februari* 17.097 25.884 8.787 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 maart* 18.141 26.558 8.417 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 april* 14.629 20.831 6.202 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 mei* 14.722 21.691 6.969 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 juni* 17.361 24.752 7.391 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 juli* 17.347 24.581 7.234 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 augustus* 15.460 22.905 7.445 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 september* 18.059 26.578 8.520 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 oktober* 18.326 27.872 9.546 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 november* 18.630 27.295 8.665 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 december* 18.552 25.819 7.267 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020* 208.498 305.598 97.100 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 januari* 17.848 26.862 9.014 . .
Totaal goederen Niet-EU 2019 217.291 155.700 -61.591 5,8 7,0
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari* 18.662 12.439 -6.223 1,5 13,9
Totaal goederen Niet-EU 2020 februari* 18.569 15.438 -3.131 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 maart* 19.260 16.528 -2.732 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 april* 16.134 13.044 -3.090 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 mei* 15.814 12.281 -3.532 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juni* 17.940 14.488 -3.452 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juli* 17.292 15.584 -1.708 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 augustus* 16.627 12.838 -3.789 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 september* 18.873 15.474 -3.398 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 oktober* 18.756 16.273 -2.483 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 november* 18.927 16.178 -2.749 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 december* 18.946 16.927 -2.019 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020* 215.800 177.494 -38.306 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 januari* 18.198 14.066 -4.132 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 april 2021:
In de vorige versie ontbraken voor het Verenigd Koninkrijk onterecht de voorlopige cijfers voor de maand januari 2021. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.