Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2021 juli* 43.270 48.723 5.454 24,4 21,2
Totaal goederen Totaal landen 2021 augustus* 42.990 47.011 4.022 34,7 31,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 september* 46.430 51.977 5.547 26,4 23,5
Totaal goederen Totaal landen 2021 oktober* 48.023 51.054 3.031 30,2 16,1
Totaal goederen Totaal landen 2021 november* 52.404 56.392 3.987 39,5 30,2
Totaal goederen Totaal landen 2021 december* 51.358 54.534 3.176 36,1 27,9
Totaal goederen Totaal landen 2021* 526.951 586.604 59.653 24,3 21,5
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari* 46.758 50.656 3.898 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 februari* 44.970 49.888 4.918 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 maart* 55.641 61.124 5.483 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 april* 52.531 58.118 5.588 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 mei* 57.090 62.247 5.157 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 juni* 56.886 64.123 7.236 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 juli* 53.014 59.625 6.611 . .
Totaal goederen Totaal landen 2022 januari-juli* 366.891 405.781 38.891 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 juli* 20.937 31.560 10.624 20,9 28,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 augustus* 19.191 29.914 10.722 24,4 30,6
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 september* 22.472 34.170 11.697 24,1 28,4
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 oktober* 22.683 35.172 12.489 23,7 26,8
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 november* 24.266 37.035 12.769 29,5 36,4
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 december* 24.214 35.816 11.602 29,1 39,3
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021* 253.825 382.890 129.065 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 22.850 35.085 12.235 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 22.662 33.778 11.116 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 26.411 41.718 15.307 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 april* 23.877 39.912 16.035 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 mei* 25.721 41.006 15.284 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 juni* 26.177 42.526 16.349 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 juli* 23.779 39.353 15.574 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari-juli* 171.478 273.377 101.899 . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 juli* 22.333 17.163 -5.170 27,8 10,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 augustus* 23.798 17.097 -6.701 44,3 33,2
Totaal goederen Niet-EU 2021 september* 23.957 17.807 -6.151 28,6 15,3
Totaal goederen Niet-EU 2021 oktober* 25.340 15.882 -9.459 36,6 -2,1
Totaal goederen Niet-EU 2021 november* 28.138 19.356 -8.782 49,5 19,7
Totaal goederen Niet-EU 2021 december* 27.144 18.717 -8.427 42,9 10,5
Totaal goederen Niet-EU 2021* 273.127 203.715 -69.412 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari* 23.907 15.571 -8.337 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 februari* 22.309 16.110 -6.198 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 maart* 29.230 19.406 -9.824 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 april* 28.653 18.206 -10.447 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 mei* 31.369 21.241 -10.128 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 juni* 30.709 21.597 -9.112 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 juli* 29.235 20.273 -8.962 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-juli* 195.412 132.404 -63.009 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 5 oktober 2022:
De voorlopige cijfers van de maand juli 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.