Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2019 juli* 38.293 42.435 4.143 5,8 4,7
Totaal goederen Totaal landen 2019 augustus* 35.703 40.049 4.347 -3,1 -1,6
Totaal goederen Totaal landen 2019 september* 38.046 43.352 5.306 5,0 2,9
Totaal goederen Totaal landen 2019 oktober* 40.381 46.697 6.316 -0,4 4,1
Totaal goederen Totaal landen 2019 november* 39.100 43.890 4.789 1,2 -2,2
Totaal goederen Totaal landen 2019 december* 37.934 42.439 4.505 6,3 8,8
Totaal goederen Totaal landen 2019* 459.578 516.009 56.430 4,1 3,6
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari* 39.020 43.273 4.253 0,7 4,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 februari* 35.801 41.311 5.510 -0,9 0,3
Totaal goederen Totaal landen 2020 maart* 37.376 43.007 5.630 -6,1 -5,1
Totaal goederen Totaal landen 2020 april* 30.864 33.800 2.936 -21,0 -21,0
Totaal goederen Totaal landen 2020 mei* 30.625 33.960 3.335 -22,6 -24,1
Totaal goederen Totaal landen 2020 juni* 35.098 39.217 4.120 -4,7 -6,0
Totaal goederen Totaal landen 2020 juli* 34.022 40.162 6.140 -11,2 -5,4
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari-juli* 242.806 274.730 31.924 -9,5 -8,3
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 juli* 19.851 29.621 9.770 2,2 4,7
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 augustus* 17.867 27.390 9.524 -3,7 -3,4
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 september* 20.315 29.885 9.570 4,6 1,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 oktober* 21.357 32.063 10.706 -1,3 0,3
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 november* 20.444 30.234 9.790 -1,1 -4,8
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019 december* 19.980 28.210 8.230 5,0 2,8
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2019* 242.579 359.635 117.057 2,8 2,1
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 januari* 20.354 30.767 10.413 0,6 1,0
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 februari* 17.147 25.848 8.701 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 maart* 18.074 26.487 8.413 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 april* 14.653 20.752 6.099 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 mei* 14.685 21.665 6.980 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 juni* 17.208 24.729 7.521 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 juli* 17.076 24.580 7.504 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 119.196 174.828 55.632 . .
Totaal goederen Niet-EU 2019 juli* 18.442 12.815 -5.627 9,9 4,9
Totaal goederen Niet-EU 2019 augustus* 17.836 12.659 -5.177 -2,5 2,6
Totaal goederen Niet-EU 2019 september* 17.731 13.467 -4.264 5,4 7,1
Totaal goederen Niet-EU 2019 oktober* 19.024 14.635 -4.389 0,6 13,7
Totaal goederen Niet-EU 2019 november* 18.656 13.655 -5.001 3,8 4,3
Totaal goederen Niet-EU 2019 december* 17.954 14.228 -3.726 7,8 23,0
Totaal goederen Niet-EU 2019* 216.999 156.373 -60.626 5,7 7,5
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari* 18.666 12.506 -6.160 0,9 14,1
Totaal goederen Niet-EU 2020 februari* 18.654 15.463 -3.191 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 maart* 19.303 16.519 -2.783 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 april* 16.211 13.048 -3.162 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 mei* 15.940 12.295 -3.645 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juni* 17.890 14.489 -3.401 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juli* 16.946 15.582 -1.364 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari-juli* 123.610 99.902 -23.707 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 5 oktober 2020:
De voorlopige cijfers van de maand juli 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.