Eerstejaarsstudenten

Bij het hoger onderwijs is een eerstejaarsstudent iemand die voor het eerst ingeschreven is in het hoger onderwijs, waarbij voor de bepaling van de eerste inschrijving in de tijd is teruggekeken tot 1986. Als peildatum voor de bepaling van het aantal eerstejaars is 1 oktober gekozen. Inschrijvingen na die datum worden pas in het daaropvolgende studiejaar meegenomen.
Bij meerdere inschrijvingen in een jaar telt alleen de hoofdinschrijving. Een ingeschrevene die de overstap maakt van het hbo naar de universiteit (of omgekeerd) is twee keer eerstejaarsstudent: éénmaal in het hbo en éénmaal in het wo. Deze persoon is echter maar één keer eerstejaarsstudent hoger onderwijs.