IPCC-cijfers

De voor de Urgenda-doelstelling relevante broeikasgasuitstoot wordt berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). De IPCC-cijfers worden samengesteld door het samenwerkingsverband Emissieregistratie, dat aangestuurd wordt door het RIVM en waarin naast het CBS ook instituten als PBL, TNO, RVO.nl, Deltares en de Wageningen Universiteit deelnemen.
De IPCC-cijfers vormen de basis voor het nationale en internationale klimaatbeleid. In 2020 valt 45 procent van de Nederlandse IPCC-uitstoot onder het Europees emissiehandelssysteem. Elektriciteitscentrales en de grote industriële uitstoters doen hier verplicht aan mee.