In 2021 bijna 25 procent meer luchtvaartpassagiers dan in 2020

© Shutterstock / Aerovista Luchtfotografie
In 2021 reisden 29 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar een van de vijf luchthavens van nationaal belang in Nederland. Dat is bijna een kwart meer dan in 2020, maar nog altijd veel minder dan de 81 miljoen uit 2019. Ook groeide in 2021 de bezettingsgraad op passagiersvluchten, maar deze was nog fors lager dan in 2019. In 2021 werd bijna 1,8 miljoen ton goederen door de lucht vervoerd. Dat is respectievelijk 13,8 en 6,8 procent meer dan in 2020 en 2019. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Na het versoepelen van de corona-maatregelen voor het internationale vliegverkeer, is er sinds het voorjaar van 2021 een toename van het aantal passagiers. In de tweede helft van 2021 reisden 23,1 miljoen passagiers van en naar Nederland, bijna net zoveel als in het hele jaar 2020. Augustus was de drukste maand met 4,5 miljoen reizigers.

Vervoerde passagiers van en naar de 5 nationale luchthavens
maand2019 (x mln )2020 (x mln )2021 (x mln )
jan5,55,60,9
feb5,45,30,5
mrt6,32,80,7
apr6,90,10,8
mei7,40,21,2
jun7,50,51,9
jul7,71,73,5
aug7,92,24,5
sept7,51,64,0
okt7,41,34,4
nov5,91,03,5
dec5,91,33,2

Verschillen tussen luchthavens

Zowel voorgaand aan corona als in de coronaperiode ging circa 90 procent van alle vluchten in het handelsverkeer en de vervoerde passagiers in Nederland via Amsterdam Schiphol Airport. In 2021 reisden 25,5 miljoen passagiers via Amsterdam, 22 procent meer dan in 2020. Eindhoven Airport is Nederlands tweede passagiersluchthaven. In 2021 passeerden 2,7 miljoen passagiers de terminals in Eindhoven, een toename van bijna 28 procent vergeleken met 2020. De grootste relatieve toename in het passagiersvervoer was op luchthaven Groningen Eelde Airport: van 17,6 duizend passagiers in 2020 naar 27,3 duizend in 2021, een toename van 55,5 procent. De grootste relatieve stijging van het aantal vluchten in 2021 was op Rotterdam The Hague Airport met ruim 31 procent tot 8,3 duizend vluchten.

Ontwikkeling aantal vluchten en vervoerde passagiers per luchthaven
LuchthavenVluchten 2020 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Passagiers 2020 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Vluchten 2021 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Passagiers 2021 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Amsterdam Schiphol Airport-54,3-70,917,522,1
Rotterdam The Hague Airport-65,6-76,631,154,2
Eindhoven Airport-55,5-68,814,827,7
Maastricht Aachen Airport-14,9-81,47,720,4
Groningen Airport Eelde-82,0-90,010,155,5

Meeste vrachtvervoer in laatste 3 jaar

De totale hoeveelheid door de lucht vervoerde vracht was in 2021, met bijna 1,8 miljoen ton, groter dan in 2019 en 2020. Dit was bijna even veel als in 2017 en 2018, die met respectievelijk 1,84 en 1,82 miljoen ton de jaren met de meeste luchtvracht waren.

De meeste door de lucht vervoerde goederen gaan per vrachtvlucht, maar ook op passagiersvluchten worden goederen meegenomen. Vanwege de reisbeperkingen in het passagiersvervoer, werd er in 2020 en 2021 minder vracht op passagiersvluchten vervoerd.

Bijna 93 procent van alle door de lucht vervoerde goederen ging in 2021 via Amsterdam Schiphol Airport, de overige 7 procent werden op Maastricht Aachen Airport afgehandeld. Was er in Maastricht in 2020 nog een groei van de hoeveelheid vervoerde goederen ten opzichte van 2019, in 2021 nam de hoeveelheid vervoerde goederen door de lucht af met 5,9 procent tot 128 duizend ton. In Amsterdam was dit omgekeerd, een daling van de vervoerde goederen in 2020 ten opzichte van 2019 en in 2021 een stijging van 15,7 procent tot 1,7 miljoen ton in vergelijking met een jaar eerder.

Vervoerde luchtvracht van en naar Nederland
 Passagiersvluchten (x 1 000 ton)Vrachtvluchten (x 1 000 ton)
2017700,21139,0
2018729,31089,6
2019721,5960,2
2020414,81162,8
2021546,81248,5

Meer bezette vliegtuigstoelen in 2021

Het aantal vluchten in het handelsverkeer nam in 2021 met ruim 17 procent toe ten opzichte van 2020, tot ruim 303 duizend. In 2019 waren dit er ruim 566 duizend. De meeste vluchten in het handelsverkeer zijn passagiersvluchten. In 2019 was dit aandeel nog 96 procent en bedroeg het aandeel vrachtvluchten 3 procent. De overige vluchten waren positie- en brandstofvluchten. In 2020 en 2021 was deze verhouding ongeveer 88 tegen 10 procent.

In 2019 waren gemiddeld 81 van de 100 stoelen op passagiersvluchten bezet. Van april tot en met december 2020, in de eerste maanden van de coronapandemie, waren gemiddeld 45 stoelen bezet. Na het opheffen van de reisbeperkingen was de bezettingsgraad van mei tot en met december 2021 gemiddeld 63 van de 100 stoelen.