Publieksgebonden inkomsten

Recettes en partageopbrengsten (uit de presentatie van podiumkunsten), garderobegelden, podiumtoeslagen, reserveringsgelden, programmaverkoop, merchandising, crowdfunding, verhuur voor podiumkunstactiviteiten, bruto horecaomzet van de voorstelling ondersteunende horeca, of pachtopbrengsten.