Kleine, middelkleine, middelgrote en grote podia

De hier gehanteerde indeling naar podiumgrootte berust op de maximale publiekscapaciteit van een podiumorganisatie zoals deze standaard was in de situatie voorafgaand aan de coronamaatregelen. De populatie is op basis van deze publiekscapaciteit in vier ongeveer gelijke groepen verdeeld. In de grafiek is gewerkt met de volgende grenswaarden: de capaciteit van kleine podia is minder dan 250, die van middelkleine podia is 250 tot en met 499, die van middelgrote podia van 500 tot en met 999, en de capaciteit van grote podia is 1000 of meer.