Verbruik

Het berekende (netto) verbruik. Dit is exclusief distributieverliezen op het elektriciteitsnet. Cijfers per sector zijn (nog) niet beschikbaar.