Bedrijven investeerden in 2020 ruim 2 miljard euro in milieu

Landschap in Flevoland met windmolens, fietser, vrachtwagen, tractor en boer die mest uitrijdt.
© Hollandse Hoogte / Rob Voss
Nederlandse bedrijven investeerden in 2020 2,1 miljard euro in milieuvoorzieningen, 931 miljoen euro meer dan in 2019. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over de milieu-investeringen door bedrijven.

In 2020 hebben bedrijven voor 2 140 miljoen euro in het milieu geïnvesteerd. Dat is 931 miljoen euro (77 procent) meer dan in 2019. Van de totale milieu-investeringen door bedrijven is bijna 94 procent (2 010 miljoen euro) besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Het gaat hier om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken.

Voor een betere waterkwaliteit is 85 miljoen euro uitgegeven in 2020, bijvoorbeeld aan installaties voor het zuiveren van afvalwater. Verder is 32 miljoen euro besteed aan het tegengaan van bodemverontreiniging, 9 miljoen euro aan het beperken van geluidhinder en het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap en 4 miljoen euro aan het verwerken van afval.

De milieu-investeringen piekten eerder in de jaren 2015 en 2016. In beide jaren werd toen ongeveer 2 miljard euro geïnvesteerd in het milieu. Net als in 2020 had dit te maken met de afronding van enkele grote projecten. Milieu-investeringen kunnen van jaar tot jaar behoorlijk fluctueren. Dat komt bijvoorbeeld doordat grote projecten, zoals het bouwen van een windmolenpark op zee, in de cijfers meegenomen worden op het moment dat de windmolens in gebruik worden genomen.

Milieu-investeringen bedrijven
JaarMilieu-investeringen (mld euro)
20120,497
20130,402
20141,119
20151,964
20162,149
20170,545
20181,136
20191,209
2020*2,140
* voorlopige cijfers

Energiebedrijven grootste milieu-investeerders 

In 2019, het meest recente jaar met cijfers over milieu-investeringen per bedrijfstak, deden de energiebedrijven veruit de meeste milieu-investeringen, andere grote investeerders waren de chemie, de aardolie- en de voedingsmiddelenindustrie. Samen waren deze vier bedrijfstakken goed voor 85 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar.

Milieu-investeringen steeds groter deel van totale investeringen

Milieu-investeringen maakten 14,4 procent uit van de totale investeringen van bedrijven in 2020. Vanaf 1975 is het milieuaandeel in de investeringen van bedrijven gestegen van minder dan 3 procent tot ruim 14 procent in 2020. De soms sterke fluctuaties in de jaarlijkse milieu-investeringen zijn ook terug te zien in het aandeel van de totale investeringen. Het vijfjaarsgemiddelde van dit milieuaandeel is sinds 1975 toegenomen van 3 procent naar bijna 10 procent in 2020. Vooral vanaf 2012 is het aandeel gegroeid.

Milieu-investeringen bedrijven
JaarAandeel in investeringen (% van totale investeringen)Voortschrijdend gemiddelde; 5 jaar (% van totale investeringen)
19752,63,2
19762,93,3
19774,13,3
19783,43,5
19793,63,6
19803,43,8
19813,63,8
19825,23,6
19833,03,5
19842,73,6
19853,23,4
19863,73,6
19874,53,8
19883,94,4
19893,94,4
19905,94,4
19914,04,6
19924,25,5
19935,25,2
19948,05,5
19954,66,0
19965,35,9
19976,75,2
19984,75,2
19994,95,1
20004,54,6
20014,64,2
20024,14,1
20033,04,0
20044,44,1
20053,84,1
20065,35,0
20074,25,0
20087,15,3
20094,75,0
20105,34,9
20113,84,1
20123,74,6
20133,05,9
20147,38,0
201511,58,2
201614,69,2
20174,69,2
20188,29,7
20196,98,5
2020*14,49,8
* voorlopige cijfers