Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV)

Sinds 1 januari 2013 moeten intensieve veehouderijen voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. In dit besluit zijn de maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen. Het Actieplan Ammoniak Veehouderij was landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme huisvesting. Bedrijven die op termijn wilden stoppen, konden tot 1 januari 2020 de stoppersregeling gebruiken om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Varkenshouders die deelnamen aan de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij hoefden hun stallen niet aan te passen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Wel dienden zij vanaf 1 januari 2013 met andere maatregelen een even grote emissiereductie te realiseren als wanneer zij emissiearme stalsystemen zouden hebben toegepast om aan het Besluit emissiearme huisvesting te voldoen. Met deze regeling kregen ondernemers die binnen afzienbare tijd met het bedrijf wilden stoppen, de mogelijkheid om hun bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Deze ondernemers wilden liever geen grote investeringen meer in het bedrijf doen. Varkenshouders die wilden stoppen, konden zich eveneens opgeven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV). Deelnemers aan de stoppersregeling konden niet meedoen aan de SRV en ontvingen dan ook geen vergoeding voor het waardeverlies of de sloop van de stallen.