Duurzaam voedsel in supermarkten

De bestedingen aan (duurzame) voeding in de Nederlandse supermarkten, worden door het CBS voor het overgrote deel vastgesteld op basis van scannerdata. Deze scannerdata omvatten een groot deel van alle producten die door Nederlandse supermarkten worden verkocht (en hun omzet). Tot en met 2017 was de dekking niet volledig, maar bedroeg ongeveer 70 procent van de totale omzet. Vanaf 2018 is de dekking van het onderzoek volledig: er zijn meer scannerdata ingezet en voor het ontbrekende deel in de scannerdata wordt de omvang geschat op basis van productiestatistiek detailhandel.