Internationaal onderzoek

De internationale vergelijking is gebaseerd op modelschattingen. De informatie hiervoor is ontleend aan twee wereldwijde onderzoeken, die zijn gepubliceerd in 2016 en in 2020. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door de NCD Risk Factor Collaboration. Het onderzoek uit 2016 publiceert schattingen voor de lengte op 18-jarige leeftijd van de generaties die zijn geboren in 1896–1996, het onderzoek uit 2020 geeft schattingen voor de lengte op 19-jarige leeftijd van de generaties geboren in 1966–2000. In de figuur is tot geboortejaar 1966 de rang voor de lengte op 18-jarige leeftijd gepresenteerd, vanaf geboortejaar 1966 de rang voor de lengte op 19-jarige leeftijd.