In Nederland geboren

Geoperationaliseerd als personen met een Nederlandse achtergrond of tweede-generatie migratie-achtergrond. Het onderzoek beperkt zich tot deze groep omdat zij tijdens hun hele groeiperiode in Nederland woonden (ze zijn immers in Nederland geboren en vulden op volwassen leeftijd, als Nederlands ingezetene, een enquête in).