Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers, zoals de omzetontwikkeling. In de zakelijke dienstverlening is het ondernemersvertrouwen opgebouwd uit de ontwikkeling van de omzet in het voorafgaande kwartaal, de verwachte omzet in het komende kwartaal en het economisch klimaat.

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich zal ontwikkelen.