Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), die in maart 2020 van kracht werd, konden werknemers die niet konden werken en noodgedwongen thuiszaten worden doorbetaald. Hierdoor werd het baanverlies beperkt.