Goederenexport naar Duitsland met 10,5 procent gegroeid

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De goederenexport naar Duitsland groeide in de eerste vier maanden van 2021 met 10,5 procent naar 40,6 miljard euro. Bloemen en planten, personenauto’s en andere automobielen behoorden tot de belangrijkste exportproducten van Nederlandse makelij. Minerale brandstoffen, machines en onderdelen, bloemen en planten vormen de top drie meest lucratieve exportproducten van eigen makelij. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In heel 2020 kende de export naar Duitsland nog een krimp van 6,8 procent.

De uitvoer naar Duitsland kwam in de eerste vier maanden van dit jaar niet alleen hoger uit dan in 2020, maar ook bijna 5 procent hoger dan in recordjaar 2019. Iets meer dan de helft van de goederenuitvoer naar Duitsland bestaat uit wederuitvoer (21 miljard euro).

Export van goederen naar Duitsland, januari - april
 Nederlandse makelij (mld euro)Wederuitvoer (mld euro)
2019 januari-april19,119,6
2020 januari-april*17,619,1
2021 januari-april*19,321,2
* voorlopige cijfers

Bloemen en planten voeren de groei van de export van Nederlandse makelij aan

De in Nederland geproduceerde export naar Duitsland bedroeg in de eerste vier maanden van 2021 circa 19,3 miljard euro. Daarmee was deze exportstroom in de eerste vier maanden van 2021 circa 1,7 miljard euro groter dan in dezelfde periode in 2020, een groei van bijna 10 procent. De Nederlandse bloemen en planten waren hierin de belangrijkste groeier. Deze export nam met circa 246 miljoen euro toe naar een totaal van 1,3 miljard euro. De export van personenauto’s groeide met 116 miljoen euro. De export van overige automobielen, waartoe bussen en trekkers voor opleggers behoren, groeide met 105 miljoen euro. De top vijf wordt gecompleteerd door de export van medicinale en farmaceutische producten, en (motor)rijwielen, scooters en invalidenwagens.

Flinke toename wederuitvoer van minerale brandstoffen

De wederuitvoer naar Duitsland was in de eerste vier maanden van 2021 ongeveer 2,1 miljard euro groter dan in dezelfde periode in 2020. Dat komt neer op een groei van 11,2 procent. De wederuitvoer van minerale brandstoffen groeide in de eerste vier maanden van 2021 met 367 miljoen euro. De wederuitvoer van kleding en kledingaccessoires, die tijdens het begin van de coronacrisis fors minder werden verkocht, trok in de eerste vier maanden van 2021 weer aan. Ook huishoudelijke apparaten en televisies gingen in 2021 weer vaker naar Duitsland.

Export stijgers naar Duitsland, jan-apr 2021 t.o.v. jan-apr 2020
categorieExportwaarde (mln euro)
Nederlandse makelij
Bloemen en planten246
Personenauto's116
Overige automobielen105
Medicinale en farmaceutische producten101
(Motor)rijwielen, scooters, invalidenwagens73
Wederuitvoer
Minerale brandstoffen367
Kleding195
Kleding accessoires111
Apparaten voor huishoudelijk gebruik110
Televisies89

Duitsland op 1

In de eerste vier maanden van 2021 ging 22 procent van de goederenexport naar onze oosterburen. Duitsland is daarmee voor Nederland de belangrijkste exportbestemming. Duitsland ontving in de periode januari tot april 2021 circa 17 procent van de machine-export, wat gelijk staat aan 7,6 miljard euro. Daarmee is Duitsland de belangrijkste bestemming van machines. Met ruim een kwart van de export gaan ook minerale brandstoffen het vaakst naar Duitsland. In de eerste vier maanden van 2021 had deze export een waarde van 4,8 miljard euro. Ook bij de export van voedingsmiddelen zoals groenten en fruit, zuivel en vlees staat Duitsland als afnemer op 1. In de eerste vier maanden van 2021 exporteerde Nederland voor 1,3 miljard euro aan kleding en toebehoren naar Duitsland, een derde van de totale export van kleding.

Goederenexport naar Duitsland jan-apr 2021
Productexportwaarde (mld euro)
Machines7,612
Minerale brandstoffen4,829
Groenten en fruit1,985
Medicijnen en farmaceutische producten1,934
Polymeren / kunststoffen1,514
Bloemen en planten1,437
Kleding1,307
IJzer en staal0,992
Zuivel0,701
Vlees0,596

Minerale brandstoffen nog meest lucratieve exportproduct

Aan de export naar Duitsland van in Nederland geproduceerde minerale brandstoffen zoals geraffineerde aardolieproducten verdiende ons land in 2019 het meest, namelijk 2,3 miljard euro. Deze verdiensten zijn ten opzichte van 2015 gehalveerd. Deze daling werd gecompenseerd door een stijging van de verdiensten aan andere exportproducten, waardoor de totale verdiensten aan de export van Nederlandse makelij naar Duitsland toch groeiden. In 2019 verdiende Nederland ruim 23 miljard euro aan deze export, ruim 400 miljoen euro meer dan in 2015.

Na minerale brandstoffen waren machines en onderdelen de meest lucratieve exportproducten. Hieraan hield ons land in 2019 bijna 360 miljoen euro meer aan over, wat neerkomt op bijna 1,6 miljard euro. Daarmee zijn de verdiensten aan machines en onderdelen het sterkst gegroeid tussen 2015 en 2019. Bloemen en planten staan op de derde plaats. In 2019 verdiende Nederland 28 miljoen euro minder aan de export van bloemen en planten naar Duitsland dan in 2015.

Ten opzichte van 2015 hield Nederland met name meer over aan de export van medicinale en farmaceutische producten zoals geneesmiddelen (227 miljoen euro), vlees (196 miljoen euro), metaal en metaalproducten (179 miljoen euro) en personenauto’s (168 miljoen euro).

Verdiensten aan de export van Nederlandse makelij naar Duitsland, top-10
 2019 (mld euro)2015 (mld euro)
Minerale brandstoffen2,34,7
Machines en onderdelen1,61,2
Bloemen en planten1,51,6
Metaal en metaalproducten1,41,2
Groenten en fruit1,31,2
Vlees1,00,8
Zuivel1,00,8
Polymeren/kunststoffen1,00,8
Medicinale en farmaceutische producten0,70,5
Kunststofproducten0,70,5

Exportverdiensten per euro Nederlands product naar Duitsland licht gedaald

Gemiddeld verdiende Nederland in 2019 55 eurocent aan elke euro aan producten van Nederlandse makelij die werden geëxporteerd naar Duitsland. Dat is 3 cent minder dan in 2015 (58 eurocent).

Per euro export van fabricaten (zoals metaal en metaalproducten) naar Duitsland hield Nederland het meest over, gemiddeld 63 eurocent in 2019. In 2015 was nog dat nog 66 eurocent. De verdiensten aan een euro export van natuurproducten en grondstoffen (zoals bloemen en planten) kwam uit op 62 cent in 2019. Dit was 63 cent in 2015. Per euro export van voeding en dranken werd in 2019 circa 61 eurocent verdiend. Aan een euro export van machines en apparaten werd in 2019 circa 55 cent verdiend. De grootste daling vond plaats bij de export van minerale brandstoffen.

Verdiensten aan een euro export van Nederlandse makelij naar Duitsland
 2019 (cent)2015 (cent)
Totaal5558
Fabricaten6366
Natuurproducten en grondstoffen6263
Voeding en dranken6162
Machines en apparaten5555
Chemische producten5454
Vervoermaterieel5055
Minerale brandstoffen3452