Exportverdiensten

De verdiensten die Nederland overhoudt aan de exportomzet (exportwaarde). Deze verdiensten worden berekend door aftrek van de waarde van de geïmporteerde goederen en diensten die nodig waren om de export naar Duitsland te kunnen realiseren.