Overige winst

De overige winst bestaat uit renteontvangsten en binnenlandse dividendopbrengsten, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht.