Extern eigen vermogen en vreemd vermogen

Bij extern eigen vermogen komen aandelen in het bedrijf het bezit van anderen, bij vreemd vermogen gaat het om leningen. In dit nieuwsbericht zijn beide vormen van financiering bij elkaar opgeteld tot extern vermogen. Meer gedetailleerde onderzoeksuitkomsten van de onderstaande vragen zijn beschikbaar op https://www.cbs.nl/coen.

Heeft uw bedrijf geprobeerd extern eigen of vreemd vermogen aan te trekken om aan betalingsverplichtingen, veroorzaakt door de coronacrisis, te voldoen?

1. Nee, niet nodig: bedrijf heeft geen betalingsverplichtingen veroorzaakt door de coronacrisis
2. Nee, niet nodig: er is voldoende vermogen beschikbaar om aan die betalingsverplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld doordat persoonlijke financiële middelen in het bedrijf zijn gestoken)
3. Nee, wel behoefte aan maar nog niet gezocht of geen aanvraag gedaan
4. Ja, en (deels) financiering in de vorm van vreemd vermogen aangetrokken
5. Ja, maar (nog) niet geslaagd om financiering in de vorm van vreemd vermogen aan te trekken
6. Ja, en (deels) financiering in de vorm van extern eigen vermogen aangetrokken
7. Ja, maar (nog) niet geslaagd om financiering in de vorm van extern eigen vermogen aan te trekken

Heeft uw bedrijf sinds de start van de coronacrisis geprobeerd extern eigen of vreemd vermogen aan te trekken om te kunnen investeren?

1. Nee, geen investeringsbehoefte
2. Nee niet nodig: er is voldoende vermogen beschikbaar om te kunnen investeren (bijvoorbeeld doordat persoonlijke financiële middelen in het bedrijf zijn gestoken)
3. Nee, wel behoefte aan maar nog niet gezocht of nog geen aanvraag gedaan
4. Ja, en (deels) financiering in de vorm van vreemd vermogen aangetrokken
5. Ja, maar (nog) niet geslaagd om financiering in de vorm van vreemd vermogen aan te trekken
6. Ja, en (deels) financiering in de vorm van extern eigen vermogen aangetrokken
7. Ja, maar (nog) niet geslaagd om financiering in de vorm van extern eigen vermogen aan te trekken