Indeling gezondere en ongezondere voedingsmiddelen en dranken

Voor de consumentenprijsindex van het CBS zijn de voedingsmiddelen en dranken ingedeeld volgens ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose). Het Voedingscentrum heeft voor elke categorie aangegeven of dit een gezondere of ongezondere variant is. Gezondere producten staan in de Schijf van Vijf, zoals groente, fruit en (magere en halfvolle) zuivel. Productgroepen die niet in de Schijf van Vijf staan zijn bij ongezondere producten ingedeeld, zoals snoep, sauzen en snacks. Productgroepen waarin zowel gezondere als ongezondere producten zitten en waarvan geen opsplitsing gemaakt kon worden, zijn ingedeeld bij gezondere, omdat een gezonde keuze uit deze groep mogelijk is. Zo is brood bij de gezondere producten ingedeeld, omdat een gezondere keuze van bijvoorbeeld bruin en volkorenbrood mogelijk is.

De gehanteerde indeling is gelijk aan die voor een artikel van CBS en Voedingscentrum in januari 2018 gebruikt is.

De indeling is te vinden in de tabel Prijsontwikkeling gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020