Prijsontwikkeling van gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020

Voor de consumentenprijsindex van het CBS zijn de voedingsmiddelen en dranken ingedeeld volgens ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose).
Het Voedingscentrum heeft voor elke categorie aangegeven of dit een gezondere of ongezondere variant is.