Werknemer die met pensioen gaat

Een persoon van 55 jaar of ouder, behorende tot de bevolking van Nederland die loon als voornaamste persoonlijke inkomensbron heeft in november aan het begin van de verslagperiode en een jaar later in november pensioen als voornaamste inkomensbron heeft. Pensioen omvat uitkeringen in het kader van de Algemene ouderdomswet (AOW), werk gerelateerde pensioenen, nabestaandenpensioenen, lijfrenten en uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (ANW).

Directeur-grootaandeelhouders worden hier buiten beschouwing gelaten. Zij worden tot de zelfstandigen gerekend.