Nederlanders vaker online voor gezondheid en lifestyle

Dokter laat iets zien op tablet aan een patiënt, een oudere man met een bril en een blauwe trui
© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH
Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder was in de eerste helft van 2020 online op zoek naar informatie over gezondheid, maakte online afspraken met een huisarts of specialist of kocht medicijnen op het internet. Ook werd het internet steeds vaker gebruikt voor een online consult, om medische gegevens te bekijken of voor gezondheidsapps. Dit blijkt uit het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2020’ van het CBS.

Online gezondheidsactiviteiten, eerste helft 2020
gezoPercentage (% personen van 12 jaar of ouder)
Totaal78
Informatie over
gezondheid
72
Afspraak maken31
Online consult26
Medische gegevens
bekijken
18
Medicijnen kopen14
Slimme apparaten voor
gezondheid
5
Betaalde gezondheids- of
sportapps
4

Het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ wordt jaarlijks door het CBS gehouden in de maanden april tot juli. In 2020 hebben ongeveer 6,5 duizend mensen van 12 jaar of ouder deelgenomen aan het onderzoek. Met de beschikbare gegevens kan het effect van de eerste maatregelen als gevolg van de coronapandemie op de online gezondheidsactiviteiten niet worden vastgesteld.

Steeds vaker afspraak en aankopen medicijnen online

In de eerste helft van 2020 zocht 72 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder online naar informatie over gezondheid en leefstijl. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over ziekten, voeding of beweging. In 2019 was dit 69 procent en in 2016 58 procent.

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder maakte vorig jaar 31 procent gebruik van het internet om een afspraak te maken met een huisarts of medisch specialist. Een jaar eerder was dat nog 28 procent en in 2016 was dit 19 procent.

Nederlanders kopen ook vaker medicijnen op internet. Kocht in 2016 nog 7 procent medicijnen via internet, in 2020 was dit verdubbeld naar 14 procent.

Online gezondheidsactiviteiten, eerste helft van het jaar
JaarInformatie over gezondheid (% personen van 12 jaar of ouder)Afspraak maken (% personen van 12 jaar of ouder)Medicijnen kopen (% personen van 12 jaar of ouder)
201657,918,86,8
201766,424,98,3
201867,125,210,0
201969,027,69,2
202071,831,114,0

Meer dan een kwart vraagt online consult aan

Meer dan een kwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf aan in 2020 online diensten van de huisarts of het gezondheidscentrum te hebben gebruikt. Het gaat hier bij om het aanvragen van een herhaalrecept of voor een online consult.

Verder heeft 18 procent medische gegevens van henzelf of gezinsleden online bekeken. 4 procent gaf aan gezondheids- of sportapps te hebben gekocht.

5,4 procent gebruikte in 2020 apparaten voor gezondheid, zoals een slimme weegschaal of slimme bloeddrukmeter.

Vooral 25- tot 45-jarigen vaak online voor gezondheid

Vooral 25- tot 45-jarigen zochten online naar informatie over gezondheid; 82 procent van de personen in deze leeftijdsgroep had dit in 2020 gedaan. 75-plussers zochten het minst vaak naar informatie op internet (39 procent).

Het percentage Nederlanders van 25 tot 45 jaar dat een afspraak maakt online (37 procent) is groter dan het percentage in de andere leeftijdscategorieën.

Van de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar gaf 19 procent aan medicijnen via internet aangeschaft te hebben. Personen in de leeftijd van 12- tot 25-jarigen kopen het minst vaak online medicijnen (8 procent).

Online gezondheidsactiviteiten, leeftijd, eerste helft 2020
LeeftijdInformatie over gezondheid (% personen van 12 jaar of ouder)Afspraak maken (% personen van 12 jaar of ouder)Medicijnen kopen (% personen van 12 jaar of ouder)
12 tot 25 jaar68,822,77,7
25 tot 45 jaar81,736,619,1
45 tot 65 jaar75,933,815,3
65 jaar of ouder55,227,210,7

Hoogopgeleiden zoeken het vaakst informatie over gezondheid online

Hoe mensen met internet en gezondheid omgaan verschilt niet alleen per leeftijd maar ook per opleidingsniveau. Het aandeel hoogopgeleide Nederlanders dat informatie zocht over gezondheid (84 procent) is groter dan het aandeel middelbaaropgeleiden (76 procent). Onder middelbaaropgeleiden was dat weer hoger dan onder laagopgeleiden (57 procent). Middelbaar- en laagopgeleiden zochten in 2020 vaker online informatie over gezondheid dan in 2019.

Het percentage hoogopgeleiden dat online afspraken maakt (38 procent) is groter dan het percentage laagopgeleiden (21 procent). Het zijn vooral de middelbaaropgeleiden die in 2020 vaker een online afspraak maakten dan in 2019.

Ook kochten hoogopgeleiden (20 procent) vaker online medicijnen dan middelbaaropgeleiden (14 procent) en laagopgeleiden (8 procent).

Online gezondheidsactiviteiten, opleidingsniveau, eerste helft van het jaar
Kenmerk2020 (% personen van 12 jaar of ouder)2019 (% personen van 12 jaar of ouder)
Informatie over gezondheid
Hoog84,283,8
Middelbaar75,971,3
Laag56,653,1
Afspraak maken
Hoog37,735,8
Middelbaar33,628,2
Laag21,518,8