Exportindicator

De exportindicator voor de industrie, groothandel en diensten is het ongewogen, rekenkundig gemiddelde van vier deelindicatoren. Drie zijn het gemiddelde van de ontwikkeling en verwachting van een exportgrootheid. De uitkomsten van de deelindicatoren zijn afkomstig uit de Conjunctuurenquête (COEN), waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen exporteurs en niet-exporteurs. De niet-exporterende ondernemers geven bij de exportvragen aan dat de vraag niet voor hen van toepassing is.

 • Oordeel buitenlandse omzet:
  het gemiddelde van het seizoengecorrigeerde saldo (percentage optimisten min pessimisten) van de ontwikkeling in de afgelopen drie maanden en de verwachting in de komende drie maanden. Dit cijfer is gebaseerd op twee vragen:
  - 'De buitenlandse omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?
  - 'De buitenlandse omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'

 • Oordeel internationale concurrentiepositie: 
  het gemiddelde van het seizoengecorrigeerde saldo (percentage optimisten min pessimisten) van de ontwikkeling van de buitenlandse concurrentiepositie op de EU en niet- EU markten in de afgelopen drie maanden. Enquêtevragen:
  - 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de buitenlandse markt binnen de EU verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
  - 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de buitenlandse markt buiten de EU verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'

 • Oordeel orderpositie:
  het seizoengecorrigeerde oordeel over de ontwikkeling van de buitenlandse orderpositie, het aantal maanden werk in portefeuille. Enquêtevraag:
  - 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'

 • Verwachting buitenlandse orderontvangsten:
   het seizoengecorrigeerde saldo (percentage optimisten min pessimisten) van de verwachting over de buitenlandse orderontvangsten in de komende drie maanden. Gebaseerd op de volgende vraag aan ondernemers:
  -'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'