Nettoarbeidsparticipatie

In de Emancipatiemonitor is dit het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de niet-onderwijsvolgende bevolking van 15 tot 65 jaar.

De nettoarbeidsparticipatie van niet-onderwijsvolgende vrouwen van 15 tot 65 jaar is hoger dan het reguliere cijfer dat het CBS publiceert. Dit komt door het verschil in populatie. Van de groepen die hier buiten beschouwing blijven (onderwijsvolgenden en 65- tot 75-jarigen) is bekend dat hun arbeidsdeelname lager is.