Gespecialiseerd geitenbedrijf

Agrarische bedrijven verschillen onderling sterk in bedrijfsopzet. Om bedrijven toch te kunnen indelen in homogene groepen, worden economische normen gebruikt: de Standaardopbrengst (SO). De specialisatiegraad van een bedrijf, het bedrijfstype, wordt berekend vanuit aandelen van Standaardopbrengsten (SO) per groep van producten in het totaal.  Wanneer het zwaartepunt van de activiteiten (gebaseerd op SO-waarde) bij het houden van geiten ligt, wordt het bedrijf getypeerd als een geitenhouderij.