Hoe de uitgaven betaald zijn

Bij de uitgaven aan gezondheidszorg tellen niet alleen de uitgaven betaald uit de zorgverzekering mee, maar ook direct door de overheid betaalde uitgaven, uitgaven betaald uit de Wet langdurige zorg (en vergelijkbare verzekeringen in het buitenland), particuliere verzekeringen zoals de aanvullende verzekering in Nederland, uitgaven betaald door bedrijven (arbo met name), uitgaven direct betaald door gebruikers aan zorgaanbieders – al dan niet via eigen risico of eigen bijdragen.