Bedrijven

Bedrijven worden door andere instanties dan het CBS meestal geregistreerd als juridische eenheid, veelal aan de hand van hun registratienummer bij de Kamer van Koophandel (KvK), hun fiscale nummer of hun loonheffingshummer. Voor het CBS-onderzoek naar financiële steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis zijn deze eenheden op KvK-nummer of fiscaal nummer gekoppeld aan het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. Daarbij worden de juridische eenheden verbonden aan de zogeheten bedrijfseenheid (BE). De bedrijfseenheid is de statistische eenheid van het CBS die gebruikt wordt om de economische werkelijkheid te beschrijven. Het kan worden omschreven als de feitelijke transactor van het productieproces in brede zin. 
Omdat een bedrijfseenheid de economische werkelijkheid beschrijft en niet zozeer de juridische, fiscale of administratieve werkelijkheid, bestaat er een verschil tussen het aantal 'bedrijven' zoals deze bij andere instanties bekend zijn onder hun juridische registratie en het aantal 'bedrijven' (feitelijk bedrijfseenheden) zoals deze door het CBS worden gerapporteerd.