Methode

Alle cijfers van Europese webwinkels zijn berekend volgens een methode die nog in ontwikkeling is en daarom zijn ze voorlopig. De online-aankopen van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie zijn berekend uit de btw-aangiften. Bedrijven die vanuit andere landen producten aan Nederlandse consumenten verkopen zijn verplicht om in Nederland een btw-aangifte in te dienen. Hierbij geldt een drempelbedrag van 100 duizend euro per jaar. Buitenlandse bedrijven waarvan de jaarlijkse omzet aan zogeheten afstandsverkopen onder deze grens valt, hoeven geen btw-aangifte te doen en vallen buiten dit onderzoek. Het gebruik van btw-aangiften als bron maakt het mogelijk om inzichtelijk te maken bij welke buitenlandse webwinkels Nederlandse consumenten producten aanschaffen.