Promotierichting

Bij de promotierichting zijn de afzonderlijke studies gegroepeerd naar vakgebieden. Daarbij wordt sinds 2016/’17 gebruikgemaakt van een indeling van de Unesco, de International Standard Classification of Education (ISCED) van de Fields of Education 2013: ISCEDF-2013.