Decentralisaties sociaal domein 2015

Via drie grote decentralisatieoperaties op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie werd het takenpakket van de gemeenten in 2015 flink uitgebreid. Voor deze taken ontvingen gemeenten 10,2 miljard euro in 2015 via de integratie-uitkering Sociaal domein. Deze overdracht is opgebouwd uit 3,8 miljard euro voor de Jeugdwet, 3,5 miljard euro voor de WMO 2015 en 2,9 miljard euro voor de Participatiewet. Aangezien gemeenten al verantwoordelijk waren voor het grootste deel van de taken in de Participatiewet, had 7,2 miljard euro van de integratie-uitkering sociaal domein betrekking op nieuwe taken voor de gemeenten. Voor de lokale overheid ging het om ongeveer 5,6 miljard euro aan nieuwe taken. Dit komt doordat een deel van de jeugdzorg (ongeveer 1,6 miljard euro) tot de verantwoordelijkheid van provincies hoorde en dus al binnen de lokale overheid werd meegeteld.

Een uitgebreide toelichting op de decentralisaties in het sociaal domein is te vinden in de publicatie ‘Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven