Schuld Rijksoverheid

De schuld is hier gedefinieerd als de EMU-schuld van het Rijk exclusief schuld aan andere overheden. De schuld van de Rijksoverheid omvatte ultimo 2019 85 procent van de schuld van de gehele overheid.