Toelichting extra vragen Conjunctuurenquête Nederland

De extra vragen binnen de Conjunctuurenquête over de mogelijke effecten van de coronacrisis op het bedrijf zijn begin mei uitgevraagd en de ondernemers hebben in de loop van mei geantwoord. De afgekondigde versoepelingen van een aantal coronamaatregelen in de loop van mei kunnen zijn meegenomen in de inschatting van de ondernemers. 
De drie gestelde vragen zijn:
Hoe lang verwacht u dat de situatie omtrent het coronavirus mag duren om de continuïteit van uw bedrijf te kunnen handhaven?
Antwoordcategorieën:
- 0-2 maanden
- 3-5 maanden
- 6-11 maanden
- 12 maanden of langer
- Dat is niet te zeggen

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die uw bedrijf treft om het hoofd te bieden aan de effecten van de economische teruggang door de coronacrisis? (maximaal twee antwoorden mogelijk)
Antwoordcategorieën:
- Bedrijf en werkwijzen instellen op 1,5 metereconomie
- Scherpere prijsconcurrentie / meer intensieve marketing
- Kostenreductie
- Product/dienst aanpassen (bijv. kwaliteit, levering)
- Innovatie/ontwikkeling van nieuwe producten/diensten/processen
- Andere markten/doelgroepen bedienen
- Geen; ons bedrijf vindt het nu (nog) niet nodig bedoelde maatregelen te nemen
Welke van de onderstaande situaties over de inzet van personeel als gevolg van de coronacrisis, zijn voor uw bedrijf het meest kenmerkend? (maximaal twee antwoorden mogelijk)

Antwoordcategorieën:
- Minder inzet van zzp'ers en uitzendkrachten door minder activiteiten
- Meer inzet van zzp'ers en uitzendkrachten (ter vervanging van zieke werknemers)
- Meerderheid van, of al het personeel werkt thuis
- Meerderheid van het personeel kan niet thuiswerken door de aard van werkzaamheden
- Voor een deel van of al het personeel is NOW / werktijdverkorting aangevraagd
- Voor een deel van, of al het personeel is de arbeidsovereenkomst beëindigd
- Geen andere situatie dan in andere tijden