Extra meting: Consumentenvertrouwen fractie minder negatief

© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
Vanwege de coronacrisis meet het CBS tot en met juni het consumentenvertrouwen twee keer in plaats van een keer per maand. Bij de reguliere meting vindt de waarneming grotendeels plaats in de eerste helft van de maand. De extra meting wordt uitgevoerd in de tweede helft van de maand en is bedoeld om een tussentijdse indicatie te geven van het verloop van het consumentenvertrouwen en onderliggende indicatoren. De extra meting voor mei geeft aan dat consumenten iets minder negatief zijn dan eerder die maand.

Het consumentenvertrouwen in mei was -31. Bij de extra meting in de tweede helft van mei krabbelt het vertrouwen iets op naar -29. Dit komt doordat de koopbereidheid minder negatief is. Het oordeel over het economisch klimaat verslechtert verder.

Koopbereidheid minder negatief

De koopbereidheid gaat van -17 naar -11. Consumenten zijn over de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden positiever. Verder is hun oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden minder negatief en vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan bij de reguliere meting.

Oordeel over economische situatie verslechtert verder

Consumenten oordelen nu negatiever over de economische situatie dan bij de reguliere meting in mei. De deelindicator economisch klimaat gaat van -52 naar -57. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechtert verder, maar het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden verbetert wat.

De extra metingen zijn nadrukkelijk geen vervanger van de reguliere statistieken en maken ook geen onderdeel uit van de reguliere reeks. De eerstvolgende publicatie van het consumentenvertrouwen is die van de reguliere meting op 22 juni.