schatting bevolking in verpleeg- en verzorgingshuizen

In het bericht van 1 mei is met behulp van gegevens over huishoudenstransities op adressen waar op 1 januari 2020 mensen in verpleeg- of verzorgingshuis woonden een beeld verkregen van het verloop van mensen op die adressen in de eerste maanden van 2020. Vermindering van het aantal mensen door vertrek of overlijden, vermeerdering van het aantal mensen door vestiging op het adres van het verpleeg- of verzorgingshuis. Omdat niet alle feitelijke verhuizingen altijd (direct) geregistreerd worden is er sprake van een onderschatting van de instroom en de uitstroom.