Vrijwilligerswerk

Voor het meten van vrijwilligerswerk van de Nederlandse bevolking gebruikt het CBS het onderzoek Sociale samenhang en welzijn, dat jaarlijks uitgevoerd wordt. In 2019 deden 7652 Nederlanders vanaf 15 jaar mee, waarvan 924 in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. Er is aan respondenten gevraagd of zij in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête vrijwilligerswerk hebben verricht voor een dertiental organisaties of verenigingen: (1) in het jeugd- en buurthuiswerk, (2) op school, bijvoorbeeld de schoolkrant, (3) in de verzorging of verpleging, (4) voor een sportvereniging, (5) voor culturele verenigingen, (6) voor hobby- of gezelligheidsverenigingen, (7) voor de kerk, moskee of levensbeschouwing, (8) voor de vakbond of bedrijfsorganisatie, (9) voor een politieke partij of actiegroep, (10) op het gebied van sociale hulpverlening, (11) op het gebied van wonen, woonomstandigheden of huurdersbelangen, (12) ten behoeve van de wijk of de buurt of (13) voor organisaties op een ander gebied.