Week 12

Week 1 en 2 zijn (analoog aan de publicaties over sterfte) uitgesloten omdat toen een kleine griep-gerelateerde piek in de sterfte optrad. In de overige weken was de griep-gerelateerde sterfte naar schatting bescheiden. Week 12 (16 tot en met 22 maart) is in dit nieuwsbericht buiten beschouwing gelaten, omdat in deze week de meeste coronamaatregelen van kracht werden. Daarom kon deze week niet worden aangewezen als “pre-corona”, maar ook niet als “tijdens-corona”. 

Om vergelijking over de regio’s en over de tijd mogelijk te maken, zijn in dit nieuwsbericht de aantallen per week uitgerekend als aantallen per 100 duizend van de 1 januari bevolking, en vervolgens gemiddeld per week.