Uitstoot van broeikasgassen

Het in mei 2020 gepubliceerde cijfer van de broeikasgasuitstoot in 2019 is een eerste, voorlopige raming. In september 2020 wordt een nieuwe voorlopige raming gedaan die gedetailleerder is en op meer broninformatie is gebaseerd. In het voorjaar van 2021 wordt een definitief cijfer voor 2019 vastgesteld, inclusief herziene cijfers voor 1990–2018.

De reeks 1990 - 2019 is berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). De uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart telt hierin niet mee, net zo min als de uitstoot uit biomassa. De cijfers worden samengesteld door het samenwerkingsverband RIVM/Emissieregistratie, waarin naast het CBS ook instituten als PBL, TNO, RVO.nl, Deltares en Wageningen Universiteit deelnemen.