Zware metalen

Zware metalen zoals koper, chroom, lood, zink, cadmium, nikkel en kwik kunnen al bij lage concentraties in het oppervlaktewater een schadelijke werking hebben op het waterleven.