Zware metalen

Zware metalen zoals koper, chroom, lood, zink, cadmium, nikkel en kwik kunnen al bij lage concentraties in het oppervlaktewater een schadelijke werking hebben op het waterleven.
Terug naar artikel