Uit- en afspoeling van meststoffen vanaf bodems

Het proces waarbij stikstof- en fosforverbindingen in dierlijke of kunstmeststoffen via directe afspoeling met regenwater of via uitspoeling met grondwater worden afgevoerd van bodems naar het oppervlaktewater.